*Nowe zasady ochrony danych osobowych (tzw. RODO)

TARBONUS Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie dotyczące nowych zasad ochrony danych osobowych.
Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych z ochroną danych osobowych z prowadzącymi szkolenie wykładowcami.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1.      Akty prawne regulujące obszar ochrony danych osobowych.

2.      Podstawowe pojęcia wg tzw. RODO.

3.      Naruszenie ochrony danych osobowych.

4.      Zasady przetwarzania danych osobowych.

5.      Szczególne znaczenie zasady bezpieczeństwa.

6.      Obowiązki administratora danych osobowych.

7.      Obowiązki podmiotu przetwarzającego.

8.      Podstawy przetwarzania danych osobowych.

9.      Nowe obowiązki informacyjne.

10.   Dokumentacja z ochrony danych osobowych.

11.   Inspektor Ochrony Danych.

12.   GIODO czy PUODO?

13.   Odpowiedzialność i sankcje.

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja oraz podsumowanie.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy zawodowo odpowiedzialni są za realizacją zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia informacji dotyczących nowych zasad ochrony danych osobowych w związku z wejściem ich w życie.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

tzw. RODO. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę, pozwalającą na właściwe wykonywanie swoich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w swoich firmach.

1 dzień, 6 godz. lekcyjnych (trwających po 45 min)

Materiały własne wykładowcy, konsultacje z wykładowcą

Do góry