Warsztaty branżowe dla komisji kwalifikacyjnych URE

  1. Ustawa Prawo energetyczne, a powoływanie i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych wg aktualnie obowiązujących unormowań prawnych.
  2. Projektowane zmiany w prawie dotyczące działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE.
  3. Weryfikacja uprawnień kwalifikacyjnych przez komisje URE – omówienie wątpliwości interpretacyjnych m.in. w zakresie terminów ważności świadectw, uznawania świadectw obcokrajowcom wykonującym prace eksploatacyjne w Polsce i inne.
  4. "Stres przed egzaminem" – umiejętność komunikowania się członków komisji z osobami przystępującymi do egzaminu – sposoby i techniki przełamywania barier z osobą egzaminowaną

Celem szkolenia jest nabycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji i działalności komisji ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości interpretacyjnych.

8 godz

Materiały dydaktyczne Wykładowcy

Do góry