Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego - wytyczne PIP i ZUS

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Szkolenie składa się z dwóch części.

Pierwszą część szkolenia poprowadzi inspektor PIP. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na:

- Tok postępowania pracodawcy w razie wypadku przy pracy

- Dokumentację powypadkową – wymagania, błędy w dokumentacji

- Analizę zdarzeń i postępowań powypadkowych – ćwiczenia

- Analizę wypadkowości dla potrzeb prewencji – ćwiczenia

- Aspekty ekonomiczne wypadków przy pracy

Drugą część poprowadzi pracownik ZUS. Omówione zostaną rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji oraz tryb odwoławczy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, kadry zarządzającej oraz innych osób uczestniczących w prowadzonych w zakładach pracy postępowaniach powypadkowych.

Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem powypadkowym. Poznanie zasad ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku. Zapobieganie najczęstszym błędom powstałym podczas sporządzania dokumentacji wypadkowej.

8 godz. lekcyjnych (w tym ćwiczenia)

Poradnik „Wypadki przy pracy - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo" wydawnictwa TARBONUS;

Materiały własne Wykładowcy;

Konsultacje z Wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 23 października 2018 Zgłoszenie
Do góry