*Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie powinno być z organizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
16 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 17 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 17 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 23 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 9 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 21 sierpnia 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 27 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 13 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 16 października 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 13 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 11 grudnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry