Szkolenia zaplanowane w Oddziałach

Wszystkie Oddziały

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Czynniki chemiczne – zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem 350.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
24 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
25 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 70.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
25 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 100.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
25 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 200.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
25 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
26 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
26 kwietnia 2018, godz.: 14:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 390.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
27 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy — warsztaty dla służby BHP 400.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
7 maja 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
7 maja 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparko-ładowarek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
7 maja 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
7 maja 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów walców drogowych - II klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
7 maja 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów przecinarek do nawierzchni dróg - III klasa uprawnień 890.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
10 maja 2018, godz.: 09:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 99.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 570.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 70.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 550.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 400.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
21 maja 2018, godz.: 10:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 460.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
22 maja 2018 Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 650.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
23 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
24 maja 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
25 maja 2018, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
25 maja 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
28 maja 2018 Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP 230.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
29 maja 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 550.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
12 lipca 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie

Oddział Kielce

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
23 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
24 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
26 kwietnia 2018, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 400.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
16 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 maja 2018, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
25 maja 2018, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
29 maja 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie

Oddział Tarnobrzeg

Oddział Warszawa

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
20 kwietnia 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 550.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 maja 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
21 maja 2018, godz.: 10:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 460.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 550.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 czerwca 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie

Regionalny Doradca Klienta - Poznań

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 kwietnia 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
10 maja 2018, godz.: 09:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 99.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 570.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 70.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 maja 2018 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
22 maja 2018 Szkolenie z zakresu nabycia uprawnień do przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 650.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
23 maja 2018 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
24 maja 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
25 maja 2018 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
28 maja 2018 Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP 230.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Do góry