Robimy to, co umiemy najlepiej... szkolimy!

Dbamy o zaspakajanie potrzeb szkoleniowych Naszych Klientów. Robimy to na najwyższym poziomie od 1991 roku! Można by rzec - Dwa wieki doświadczeń w szkoleniach :) Usługi szkoleniowe realizujemy w naszych oddziałach w Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu, Warszawie i Poznaniu. Realizacja szkoleń przebiega w oparciu o programy szkoleniowe, aktualizowane i uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy.

Na czasie

To co ważne i najbardziej aktualne. Nowości i ostatnie wolne miejsca. Promocje i ciekawe propozycje. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Szkolenia BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy, a przestrzeganie przepisów i zasad bhp to podstawowy obowiązek pracownika.

Szkolenia zawodowe

Oferta jest skierowana do osób chcących uzyskać, poszerzyć lub odnowić kwalifikacje zawodowe. Wramach szkoleń możliwe jest również doskonalenia umiejętności zawodowych.

Szkolenia doskonalące

To co robisz dobrze, zawsze możesz robić lepiej. Szkolenia doskonalące pozwalają być zawsze na czasie, zdobywać nowe umiejetności i uzupełniać posiadaną wiedzę.

Elearning

Nauczanie z wykorzystaniem Internetu wspomaga i uzupełnia proces dydaktyki. Pozwala na ukończenie szkolenia bez konieczności obecności w sali wykładowej.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie.

Wyjazdowe 2021

Szkolenia wyjazdowe otwarte w atrakcyjnych miejscowościach Polski. Poza nauką zapewniona wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i trenerami branżowymi.

Gwarancją wysokiego poziomu usług szkoleniowych świadczonych przez naszą firmę jest kadra wykwalifikowanych wykładowców oraz wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie, projektowania i realizacji usług szkoleniowych i doradczych.

Zapraszamy do korzystania z usług szkoleniowych realizowanych przez TARBONUS Sp. z o.o.

Do góry