Szkolenia zaplanowane w Oddziałach

Wszystkie Oddziały

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne (HDS) 602.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 150.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 180.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 90.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 520.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 502.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 70.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP 230.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 370.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
14 grudnia 2017 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
15 grudnia 2017, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
15 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 100.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
15 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 70.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
15 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 500.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 10:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 430.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
19 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
19 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
19 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
19 grudnia 2017, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
19 grudnia 2017 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
19 grudnia 2017 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - w języku rosyjskim i ukraińskim 70.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
21 grudnia 2017, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 370.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
21 grudnia 2017 Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 600.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
28 grudnia 2017 Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 400.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
22 stycznia 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów przecinarek do nawierzchni dróg - III klasa uprawnień 890.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów walców drogowych - II klasa uprawnień 890.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparko-ładowarek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2018, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1450.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie

Oddział Kielce

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
15 grudnia 2017, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
18 grudnia 2017, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
21 grudnia 2017, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 370.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Do góry