• SZKOLENIE WYJAZDOWE OTWARTE W ZAKRESIE BHP
   Zakopane 12-15 marca 2019r.

  • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
   11 stycznia 2019 r. Gorzyce lub Kielce

   CZYTAJ WIĘCEJ

  • Kursy na Operatorów
   Koparko-ładowarki kl. III
   Koparki kl. III
   Ładowarki kl. III
   21 stycznia 2019 r.
   OKP KIELCE - NABÓR TRWA
  • Przewóz Towarów Niebezpiecznych

   Tarnobrzeg - trwa nabór

   czytaj więcej

Szkolenia zaplanowane w Oddziałach

Wszystkie Oddziały

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 grudnia 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
20 grudnia 2018, godz.: 14:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 390.00 zł Oddział Kraków Zgłoszenie
20 grudnia 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
9 stycznia 2019, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
9 stycznia 2019 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - w języku rosyjskim i ukraińskim 90.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
10 stycznia 2019, godz.: 09:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 99.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 stycznia 2019 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 stycznia 2019 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 70.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 stycznia 2019 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 120.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
11 stycznia 2019 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
15 stycznia 2019, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 stycznia 2019, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 550.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 stycznia 2019, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 stycznia 2019, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 100.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
15 stycznia 2019, godz.: 09:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 160.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
17 stycznia 2019, godz.: 09:00 Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 449.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs operatorów walców drogowych - II klasa uprawnień 1400.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1400.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs operatorów przecinarek do nawierzchni dróg - III klasa uprawnień 890.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych - III klasa uprawnień 1400.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs operatorów koparko-ładowarek (wszystkie typy) - III klasa uprawnień 1400.00 zł Ośrodek Kształcenia Praktycznego - Kielce Zgłoszenie
21 stycznia 2019, godz.: 10:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 460.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 400.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
24 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
25 stycznia 2019 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 395.00 zł Regionalny Doradca Klienta - Poznań Zgłoszenie
28 stycznia 2019, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
30 stycznia 2019, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
11 marca 2019 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 120.00 zł Oddział Warszawa Zgłoszenie

Oddział Kielce

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 grudnia 2018, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Konserwator żurawi przenośnych (HDS) 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS) 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie samojezdne 3000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. II Ż żurawie stacjonarne 700.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator żurawi wieżowych 4000.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych 450.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S 1200.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
7 stycznia 2019, godz.: 08:00 Konserwator suwnic 1500.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
9 stycznia 2019, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 400.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 140.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
22 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 80.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
24 stycznia 2019, godz.: 08:00 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 60.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
28 stycznia 2019, godz.: 09:00 Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 380.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie
30 stycznia 2019, godz.: 08:00 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Kielce Zgłoszenie

Oddział Kraków

Oddział Tarnobrzeg

Termin Nazwa szkolenia Cena Oddział Zapisz
20 grudnia 2018 Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 150.00 zł Oddział Tarnobrzeg Zgłoszenie

Szkolenia doskonalące

Szkolenia doskonalące

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Do góry