1

Doradztwo zawodowe - dla nauczycieli

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery i uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do pełnienia funkcji ... więcej

2

FIZJOTERAPIA GERIATRYCZNA/REHABILITACJA

Cel studiów

Studia mają  na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, a także bezpiecznego wykonywania zawodu fizjoterapeuty (rehabilitanta) w aspekcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom ... więcej

3

Informatyka - dla nauczycieli

Cel studiów

Studia kwalifikacyjne na kierunku „Informatyka dla nauczycieli” przygotowują słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w ... więcej

4

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”więcej

Do góry