Oddział Warszawa

Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

 • info.warszawa@tarbonus.pl
 • (22) 670 12 03
 • (22) 618 33 00
 • 7:30 - 15:30

  Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Jako firma obecna od kilku lat na rynku szkoleniowym i doradczym oferujemy Państwu nasze usługi:

  1. Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie firmy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest z pewnością odpowiednio przeszkolony personel, który ma dostęp do fachowej wiedzy i nieustannie poszerza zakres swoich umiejętności. Dlatego firma Tarbonus oferuje wiele szkoleń grupowych dla pracowników oraz obsługę i nadzór BHP dla firm. Usługi doradcze oferowane przez nas obejmują także doradztwo gospodarcze i strategiczne, między innymi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania, tworzenia biznesplanów czy analiz ekonomiczno-finansowych.

  2. Kursy i Szkolenia BHP dla Osób Indywidualnych

  Kurs BHP jest jednym z najważniejszych szkoleń w ścieżce zawodowej. Jest ono niezbędne, by rozpocząć pracę na nowym stanowisku lub w nowej firmie. Dodatkowo przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do tego, by każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie zapoznała się z obowiązującymi zasadami i potrafiła odpowiednio się zachować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz liczne kursy dokształcające oferowane przez firmę Tarbonus pozwalają na podnoszenie swoich kwalifikacji, poszerzanie wiedzy, doskonalenie dotychczasowych oraz zdobywanie zupełnie nowych umiejętności. Dobrze przeszkolony pracownik jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom pracodawców oraz czuć się pewnie na swoim stanowisku pracy. Ponadto przepisy i zasady BHP często się zmieniają, dlatego warto być z nimi na bieżąco, dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych pracowników.

  Nasza firma proponuje szeroką ofertę związaną z BHP m.in.:

  1)   Szkolenia okresowe bhp:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bhp i wykonujących ich zadania,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych.

  2)   Szkolenia bhp dla zakładów górniczych.

  3)   Szkolenia doskonalące z zakresu bhp, m.in.:

  • koordynator bhp,
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • służba bhp w zakładzie pracy,
  • czynniki chemiczne – zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem,

  i wiele innych.

  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp w formie e-learningu lub samokształcenia kierowanego dla stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kierowniczych.

  3. Kursy Zawodowe

  Udział w szkoleniach zawodowych oraz kursach dokształcających powoli staje się wymogiem naszych czasów. Umożliwia pracownikom zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Do najbardziej popularnych szkoleń organizowanych przez Tarbonus należą szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) czy uprawnień energetycznych.

  Firma Tarbonus specjalizuje się także w kursach zawodowych, m.in.:

  • kurs przeznaczony dla operatorów maszyn budowlanych, kl. III uprawnień;
  • kurs spawania metodą TIG (141), MAG (135), MIG (131), spoiny pachwinowe i czołowe (111), spawania gazowego (311),
  • kurs obsługi wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, a także wszystkie inne kursy z urządzeń transportu bliskiego,
  • kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC.

  Niektóre z przedstawionych powyżej szkoleń są wymagane do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Warto zatem zainwestować czas i pieniądze w doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie ich zakresu. 

   

  Kursy i szkolenia zaplanowane w oddziale: Warszawa

  Szkolenie Cena Termin Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezp...

  590.00 zł 5 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ocena ryzyka zawodowego

  Ocena ryzyka zawodowego W ramach szkolenia poruszone zostaną zagadnienia: Wybrane aspekty teoretyczno–praktyczne problematyki oceny ryzyka: Cele oceny ryzyka. Priorytety w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyka zawodowego. Przesłanki wykonywan...

  290.00 zł 6 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ocena ryzyka zawodowego jako podstawa profilaktyki powypadkowej

  Ocena ryzyka zawodowego jako podstawa profilaktyki powypadkowej   Program kursu kształtuje się w następujący sposób: Podstawa prawna i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Przygotowanie oceny...

  250.00 zł 6 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ergonomia w pracy biurowej

  Ergonomia w pracy biurowej   Program szkolenia kształtuje się w następujący sposób: Podstawowa wiedza o ergonomii, czyli: czym jest ergonomia i jakimi sprawami się zajmuje, co wpływa na obciążenie pracą, na czym polegają metody kształ...

  250.00 zł 11 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Obowiązki oraz odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Obowiązki oraz odpowiedzialność kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na pracodawcach, organizatorach pracy, osobach kierujących pracownikami spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie, któ...

  250.00 zł 13 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji (z egzaminem)

  Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządze...

  580.00 zł 23 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji (z egzaminem)

  Uprawnienia energetyczne: konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządze...

  580.00 zł 23 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  BHP podczas prac na wysokości

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas prac na wysokości Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących prace na wysokości w rozumieniu przepisów ogólnych bhp oraz do osób nadzorujących takie prace. Tematyka szkolenia obejmuje ...

  350.00 zł 24 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych

  Organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych   Program kursu kształtuje się w następujący sposób: Wymagania prawne i techniczne w zakresie organizacja bezpiecznej pracy z uwzględnieniem prac szczeg...

  250.00 zł 24 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Postępowanie powypadkowe – analizy przypadków

  Postępowanie powypadkowe--analizy przypadków   Program kursu kształtuje się w następujący sposób: Podstawy prawne dotyczące postępowania powypadkowego. Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy. Powoływanie zespołó...

  250.00 zł 27 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  (z) Prawidłowe postępowanie powypadkowe i prewencyjne w firmie

  PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE I PREWENCYJNE W FIRMIE   Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Wypadek przy pracy– podstawy prawne; Rodzaje wypadków wypadku; Metody badania wypadków przy pracy; Postępowani...

  400.00 zł 27 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  ' Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

  Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkująceg...

  250.00 zł 30 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  ' Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

  Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkująceg...

  250.00 zł 30 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie doskonalące w zakresie organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach pod napięciem

  Szkolenie doskonalące w zakresie organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach pod napięciem   Program szkolenia: 1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych. Warunki pracy urządzeń elektrycznych Dokumentacja te...

  250.00 zł 31 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy

  Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ...

  250.00 zł 31 sierpnia 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach narażających na zranienie ostrymi narzędziami przy świadczeniach zdrowotnych

  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach narażających na zranienie ostrymi narzędziami przy świadczeniach zdrowotnych   Program kursu kształtuje się w następujący sposób: Cel wydania i zakresy podmiotowy oraz przedmiotowy rozp...

  350.00 zł 7 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy w 2021 r.

  Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy w 2021 r.   Program kursu kształtuje się w następujący sposób: Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy, w tym również bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady kontroli i nadzor...

  250.00 zł 10 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy     "W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrz...

  500.00 zł 10 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze wskazaniem zasad tworzenia Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

  Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze wskazaniem zasad tworzenia Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych   PROGRAM SZKOLENIA: ...

  630.00 zł 13 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Choroby zawodowe – regulacje prawne, orzecznictwo sądowe i najczęściej zgłaszane podejrzenia chorób zawodowych pracowników administracyjno-biurowych oraz produkcyjnych

  Choroby zawodowe  – regulacje prawne, orzecznictwo sądowe  i najczęściej zgłaszane podejrzenia  chorób zawodowych pracowników  administracyjno-biurowych oraz produkcyjnych   Program kursu kształtuje się w nast...

  350.00 zł 16 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ergonomia w pracy biurowej

  Ergonomia w pracy biurowej   Program szkolenia kształtuje się w następujący sposób: Podstawowa wiedza o ergonomii, czyli: czym jest ergonomia i jakimi sprawami się zajmuje, co wpływa na obciążenie pracą, na czym polegają metody kształ...

  250.00 zł 17 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezp...

  630.00 zł 23 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy — warsztaty dla służby BHP

  TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje możliwość p...

  300.00 zł 24 września 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  "Serdecznie zachęcam do skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych stołecznego oddziału firmy TARBONUS. Naszą dewizą są usługi „szyte na miarę” - w pełni dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta, którego zawsze traktujemy indywidualnie. Dzięki takiemu właśnie podejściu oferujemy nie tylko spełnienie prawnego obowiązku poddania pracowników choćby szkoleniu w dziedzinie bhp, ale także faktyczne bezpieczeństwo codziennej pracy. To zaś z kolei przekłada się na jakość pracy i efektywność pracowników, które tak cenią wszyscy pracodawcy"

  Dorota Napierała

  Dyrektor - Oddział Warszawa

  Formularz kontaktowy

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

  Do góry