Oddział Kielce

Sienkiewicza 59
25-002 Kielce

 • info.kielce@tarbonus.pl
 • (41) 344 71 63
 • (41) 343 11 71
 • 7:30 - 15:30

  Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Zapraszamy do naszego oddziału w Kielcach na kursy na operatorów maszyn budowlanych, kl. III uprawnień; kurs spawania metodą TIG (141), MAG (135), MIG (131), spoiny pachwinowe i czołowe (111), spawania gazowego (311); kurs obsługi wózków jezdniowych, operatora suwnicy; szkolenia bhp również dla zakładów górniczych

  Kursy i szkolenia zaplanowane w oddziale: Kielce

  Szkolenie Cena Termin Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawny...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo

  Zakres tematyczny (I W i II W) wynika z realizacji celu szkolenia i wymaga zapoznania jego uczestników z aktami prawnymi i warunkami technicznymi dozoru technicznego, wiadomościami ogólnymi o wciągarkach oraz wciągnikach r...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii I WJO – wózki podnośnikowe, w tym specjalizowane

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych w tym specjalizowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyc...

  1200.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków unoszących. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowę...

  450.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych ciągnikowych

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków ciągnikowych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budo...

  450.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS)

  Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dl...

  1000.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. II Ż żurawie stacjonarne

  Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dl...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. II Ż żurawie samojezdne

  Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dl...

  3000.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Operator żurawi wieżowych

  Kurs na operatora żurawia wieżowego składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kw...

  4000.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Konserwator żurawi przenośnych (HDS)

  Kurs na konserwatora żurawi przenośnych (HDS) kat. II Ż składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwator żurawi powinien posiadać odpowiednie uprawn...

  1500.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S

  Kurs na operatora suwnicy kat. II S składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świ...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków naładownych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budow...

  450.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. I P – podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe

  Szkolenie kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest kursową formą kształcenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, a kończy egzaminem przed komisją UDT. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywn...

  1200.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne

  Szkolenie kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest kursową formą kształcenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, a kończy egzaminem przed komisją UDT. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywn...

  1200.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S

  Kurs na operatora suwnicy kat. I S składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świa...

  1200.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Konserwator suwnic

  Kurs na konserwatora suwnic składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwali...

  1500.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne

  Szkolenie kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest kursową formą kształcenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, a kończy egzaminem przed komisją UDT. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywn...

  1200.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny

  Zakres tematyczny (I W i II W) wynika z realizacji celu szkolenia i wymaga zapoznania jego uczestników z aktami prawnymi i warunkami technicznymi dozoru technicznego, wiadomościami ogólnymi o wciągarkach oraz wciągnikach r...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

  Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami pr...

  700.00 zł 18 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  **Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

  Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje i zdobyć pracę na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć teore...

  480.00 zł 18 lutego 2019 Zgłoszenie
  *Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – – przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających imienne zezwolenia

  Wymogi dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych dla operatorów wózków jezdniowych do niedawna wynikały z trzech różnych rozporządzeń. Zawarte w rozporządzeniach przepisy nie były spójne, a każde stawiało inne wymagania i p...

  450.00 zł 18 lutego 2019 Zgłoszenie
  *Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

  60.00 zł 20 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  *Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3

  Szkolenie ma formę konsultacji, aby przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetyc...

  380.00 zł 27 lutego 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  *Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

  Realizacja szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestaw&oa...

  150.00 zł 28 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  "Kiedy ponad 40 lat temu zaczynałem pracę zawodową - szkolenia i kursy były ważnym elementem edukacji związanej z BHP. Choć w obecnych czasach mamy zaawansowane technologie i skomputeryzowane linie produkcyjne, to cały czas człowiek, jego rozwój i umiejętności są podstawą bezpiecznej pracy. W naszej firmie stawiamy na rzetelne i kompleksowe przygotowanie pracowników do wykonywania działań w różnych dziedzinach gospodarki, przemysłu i usług. Zapraszamy do współpracy z naszym Oddziałem."

  Józef Langner

  Dyrektor - Oddział Kielce

  Formularz kontaktowy

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

  Do góry