Oddział Kielce

Sienkiewicza 59
25-002 Kielce

 • info.kielce@tarbonus.pl
 • (41) 344 71 63
 • (41) 343 11 71
 • 7:30 - 15:30

  Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Jako firma obecna od kilku lat na rynku szkoleniowym i doradczym oferujemy Państwu nasze usługi:

  1. Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie firmy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest z pewnością odpowiednio przeszkolony personel, który ma dostęp do fachowej wiedzy i nieustannie poszerza zakres swoich umiejętności. Dlatego firma Tarbonus oferuje wiele szkoleń grupowych dla pracowników oraz obsługę i nadzór BHP dla firm. Usługi doradcze oferowane przez nas obejmują także doradztwo gospodarcze i strategiczne, między innymi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania, tworzenia biznesplanów czy analiz ekonomiczno-finansowych.

  2. Kursy i Szkolenia BHP dla Osób Indywidualnych

  Kurs BHP jest jednym z najważniejszych szkoleń w ścieżce zawodowej. Jest ono niezbędne, by rozpocząć pracę na nowym stanowisku lub w nowej firmie. Dodatkowo przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do tego, by każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie zapoznała się z obowiązującymi zasadami i potrafiła odpowiednio się zachować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

  Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz liczne kursy dokształcające oferowane przez firmę Tarbonus pozwalają na podnoszenie swoich kwalifikacji, poszerzanie wiedzy, doskonalenie dotychczasowych oraz zdobywanie zupełnie nowych umiejętności. Dobrze przeszkolony pracownik jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom pracodawców oraz czuć się pewnie na swoim stanowisku pracy. Ponadto przepisy i zasady BHP często się zmieniają, dlatego warto być z nimi na bieżąco, dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych pracowników.

  Nasza firma proponuje szeroką ofertę związaną z BHP m.in.:

  1)   Szkolenia okresowe bhp:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bhp i wykonujących ich zadania,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych.

  2)   Szkolenia bhp dla zakładów górniczych.

  3)   Szkolenia doskonalące z zakresu bhp, m.in.:

  • koordynator bhp,
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • służba bhp w zakładzie pracy,
  • czynniki chemiczne – zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem, transportem i magazynowaniem,

  i wiele innych.

  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp w formie e-learningu lub samokształcenia kierowanego dla stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kierowniczych.

  3. Kursy Zawodowe

  Udział w szkoleniach zawodowych oraz kursach dokształcających powoli staje się wymogiem naszych czasów. Umożliwia pracownikom zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Do najbardziej popularnych szkoleń organizowanych przez Tarbonus należą szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) czy uprawnień energetycznych.

  Firma Tarbonus specjalizuje się także w kursach zawodowych, m.in.:

  • kurs przeznaczony dla operatorów maszyn budowlanych, kl. III uprawnień;
  • kurs spawania metodą TIG (141), MAG (135), MIG (131), spoiny pachwinowe i czołowe (111), spawania gazowego (311),
  • kurs obsługi wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, a także wszystkie inne kursy z urządzeń transportu bliskiego,
  • kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC.

  Niektóre z przedstawionych powyżej szkoleń są wymagane do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Warto zatem zainwestować czas i pieniądze w doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie ich zakresu. 

   

  Kursy i szkolenia zaplanowane w oddziale: Kielce

  Szkolenie Cena Termin Zgłoszenie
  Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia

  Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II W WAŻNE! Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia...

  900.00 zł 25 października 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie sta...

  900.00 zł 25 października 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem    ***   Jest to grupa urządzeń objętyc...

  750.00 zł 25 października 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia

  Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II W WAŻNE! Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia...

  900.00 zł 2 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem    ***   Jest to grupa urządzeń objętyc...

  750.00 zł 2 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie sta...

  900.00 zł 2 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem    ***   Jest to grupa urządzeń objętyc...

  700.00 zł 8 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie sta...

  900.00 zł 8 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem    ***   Jest to grupa urządzeń objętyc...

  750.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie...

  150.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

  Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie sta...

  900.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezp...

  450.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe odbywają p...

  90.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest przeznaczone d...

  150.00 zł 15 listopada 2021, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Kurs operatorów klasy III w specjalności - ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE

  Kurs operatorów klasy III - Ładowarki jednonaczyniowe (o masie całkowitej do 20 ton) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności,upoważniają go również do obsługi spycharki klasy III. Wymagania...

  1300.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Kurs operatorów klasy III w specjalności - KOPARKI JEDNONACZYNIOWE

  Kurs operatorów klasy III - koparki jednonaczyniowe Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje rozporządzenie Minis...

  1300.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Kurs operatorów klasy III - PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG o napędzie spalinowym (wszystkie)

  Kurs operatorów klasy III - Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie) Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach...

  1000.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Kurs operatorów klasy II w specjalności - WALCE DROGOWE

  Kurs operatorów klasy II - Walce drogowe (nie dotyczy walców doczepnych) Wymagania kwalifikacyjne, tryb szkolenia, zasady przyznawania tytułu operatora maszyn budowlanych w poszczególnych specjalnościach i klasach uprawnień normuje ro...

  1300.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Kurs operatorów klasy III w specjalności - KOPARKOŁADOWARKI (wszystkie typy)

  Kurs operatorów klasy III - koparkoładowarki (wszystkie typy) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności,upoważniają go do obsługi: koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej,ładowarki jed...

  1300.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne

  Kurs dla kandydatów do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią I P WAŻNE! Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra ...

  1300.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Żurawie przewoźne i przenośne

  Żurawie przewoźne i przenośne   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II Ż WAŻNE! Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. ...

  1000.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Żurawie stacjonarne

  Żurawie stacjonarne   ***   Jest to grupa urządzeń objętych wg "starych" przepisów tzw. kategorią II Ż WAŻNE! Po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ...

  900.00 zł 22 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie je...

  70.00 zł 24 listopada 2021, godz.: 08:00 Zgłoszenie
  "Kiedy ponad 40 lat temu zaczynałem pracę zawodową - szkolenia i kursy były ważnym elementem edukacji związanej z BHP. Choć w obecnych czasach mamy zaawansowane technologie i skomputeryzowane linie produkcyjne, to cały czas człowiek, jego rozwój i umiejętności są podstawą bezpiecznej pracy. W naszej firmie stawiamy na rzetelne i kompleksowe przygotowanie pracowników do wykonywania działań w różnych dziedzinach gospodarki, przemysłu i usług. Zapraszamy do współpracy z naszym Oddziałem."

  Józef Langner

  Dyrektor - Oddział Kielce

  Formularz kontaktowy

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

  Do góry