Oddział Kraków

Lublańska 34
31-476 Kraków

 • info.krakow@tarbonus.pl
 • (12) 616 21 31
 • (12) 616 21 30
 • 8:00 - 16:00

  Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP

  Zapraszamy do naszego oddziału w Krakowie na szkolenia bhp; kursy zawodowe: UTB, obsługa wózków jezdniowych, ADR; uprawnienia energetyczne – świadectwa kwalifikacyjne grupa 1, 2 i 3; kurs pierwszej pomocy

  Kursy i szkolenia zaplanowane w oddziale: Kraków

  Szkolenie Cena Termin Zgłoszenie
  Dane osobowe w zasobie kadrowym - ochrona i przetwarzanie

  TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępnych w zasobie kadrowym zakładu pracy. Szkolenie obok omówienia aspektów merytory...

  350.00 zł 24 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ryzyko zawodowe a ryzyko ubezpieczeniowe — Bezpieczeństwo pracy a Risk Management

  Tarbonus Sp. z o.o. we współpracy z AON Polska Sp. z o.o. (liderem w zakresie szacowania różnego rodzaju ryzyk) pragnie serdecznie zaprosić na unikatowe na rynku polskim specjalistyczne szkolenie:   Szkolenie jest unikalną odpowiedzią...

  450.00 zł 24 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środk&oac...

  100.00 zł 25 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Szkolenie powinno być z organizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie...

  200.00 zł 25 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środ...

  200.00 zł 25 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

  70.00 zł 25 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych, prog...

  550.00 zł 25 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

  Realizacja szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestaw&oa...

  150.00 zł 26 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

  Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na gruntowne studium s...

  350.00 zł 26 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3

  Szkolenie ma formę konsultacji, aby przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetyc...

  380.00 zł 26 października 2017, godz.: 14:00 Zgłoszenie
  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci – warsztaty

  Dzieci w czasie zabawy bywają energiczne i żywiołowe. W takich sytuacjach jako rodzice lub opiekunowie mamy w świadomości, że obok radości z zabawy z dzieckiem musimy pamiętać także o bezpieczeństwie naszych pociech. Niestety czasem coś pójdzie ni...

  90.00 zł 27 października 2017, godz.: 17:00 Zgłoszenie
  Kat. II Ż żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne (HDS)

  Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dl...

  602.00 zł 30 października 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

  Realizacja szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestaw&oa...

  150.00 zł 7 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach branży energetycznej

  Tarbonus Sp. z o.o. – Oddział Kraków pragnie serdecznie zaprosić na coroczną branżową konferencję szkoleniową poświęconą bezpieczeństwu i higienie pracy w zakładach branży energetycznej. Konferencja szkoleniowa poza aspektami merytorycznymi p...

  600.00 zł 17 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środk&oac...

  100.00 zł 22 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Szkolenie powinno być z organizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie...

  200.00 zł 22 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

  70.00 zł 22 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środ...

  200.00 zł 22 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Ryzyko zawodowe a ryzyko ubezpieczeniowe — Bezpieczeństwo pracy a Risk Management

  Tarbonus Sp. z o.o. we współpracy z AON Polska Sp. z o.o. (liderem w zakresie szacowania różnego rodzaju ryzyk) pragnie serdecznie zaprosić na unikatowe na rynku polskim specjalistyczne szkolenie:   Szkolenie jest unikalną odpowiedzią...

  450.00 zł 29 listopada 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3

  Szkolenie ma formę konsultacji, aby przypomnieć i zaktualizować uczestnikom wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetyc...

  380.00 zł 30 listopada 2017, godz.: 14:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

  70.00 zł 7 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  Szkolenie powinno być z organizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie...

  200.00 zł 7 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środ...

  200.00 zł 7 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środk&oac...

  100.00 zł 7 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych, prog...

  550.00 zł 7 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Koordynator BHP - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

  Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do tematyki koordynacji działań w zakresie bhp. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na om...

  350.00 zł 8 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy — warsztaty dla służby BHP

  TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje możliwość p...

  400.00 zł 12 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Kat. II Ż żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne (HDS)

  Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dl...

  602.00 zł 14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S

  Kurs na operatora suwnicy kat. II S składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świ...

  502.00 zł 14 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

  70.00 zł 15 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środk&oac...

  100.00 zł 15 grudnia 2017, godz.: 09:00 Zgłoszenie
  "Uczymy się przez całe życie. Uczymy się na błędach - własnych i tych popełnianych przez innych. Większość osób przypomina sobie o bezpieczeństwie w sytuacjach, kiedy wydarzy się coś złego. Wielu wypadków można by uniknąć gdyby ludzie pomyśleli o tym wcześniej. Na naszych szkoleniach przekazujemy fachową wiedzę z zakresu BHP. Dzięki temu chcemy zwiększać świadomość jak zachować bezpieczeństwo i unikać zagrożeń na swoim stanowisku pracy."

  Lech Michalski

  Dyrektor - Oddział Kraków

  Formularz kontaktowy

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

  Do góry