Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”  (WDŻ). Absolwent studiów nabędzie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z ww. przedmiotu  w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących prowadzenie zajęć z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych.

Program studiów

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza

 • Pedagogika małżeństwa i rodziny

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz ginekologii i położnictwa

 • Wybrane zagadnienia seksuologii i edukacji seksualnej

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 • Patologie życia społecznego i rodzinnego

 • Edukacja medialna

 • Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie

 • Komunikacja społeczna i komunikacja w rodzinie

 • Etyka

 • Praktyka

Forma realizacji zajęć

Uczelnia:

 • Studia odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a „TARBONUS” Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego

Dyplom:

 • Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Czas trwania:

 • dwa semestry (252 godziny, w tym 60 godz. praktyki), system zaoczny weekendowy (sobota, niedziela), dwutygodniowy, rozpoczęcie zajęć: październik 2017

Czesne i inne opłaty:

 • czesne: 2100 zł (płatne w 4 ratach), faktura

 • opłata za Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych: 30 zł

 • opłata rekrutacyjna - 25 zł na konto bankowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • jedno zdjęcie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł) na konto szkoły

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych:

 • TARBONUS” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 25 – 002 Kielce, ul. Sienkiewicza 59

Do góry