Cel studiów

Studia kwalifikacyjne na kierunku „Informatyka dla nauczycieli” przygotowują słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie ogólnym.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę oraz posiądą odpowiednie umiejętności niezbędne przy nauczaniu informatyki w szkole oraz pozwalające na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Adresaci studiów:

 • Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych planujący nauczanie informatyki na poszczególnych poziomach edukacyjnych,Program studiów:

 • Wprowadzenie do informatyki;

 • Oprogramowanie użytkowe i edukacyjne;

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe;

 • Algorytmika i programowanie;

 • Technologie internetowe;

 • Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki;

 • Dydaktyka przedmiotu;

 • Grafika komputerowa i multimedia;

 • PraktykaKadra:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieForma realizacji zajęć:

 • Konwersatoria i projekty realizowane są w formie „Akademii w chmurze”

Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury. Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców.W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć.

 • Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w formie tradycyjnej (3 zjazdy w semestrze)Fora realizacji zajęć

Uczelnia:

 • Studia odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu a „TARBONUS” Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego

Dyplom:

 • Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Czas trwania:

 • dwa semestry (260 godzin), system zaoczny weekendowy (sobota, niedziela), dwutygodniowy, rozpoczęcie zajęć: październik 2017

Czesne i inne opłaty:

 • czesne: 2700 zł (płatne w 4 ratach), faktura

 • opłata za Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych: 30 zł

 • opłata rekrutacyjna - 25 zł na konto bankowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • jedno zdjęcie

 • kserokopia dowodu osobistego

 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł) na konto szkoły

Miejsce prowadzenia zajęć stacjonarnych:

 • TARBONUS” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 25 – 002 Kielce, ul. Sienkiewicza 59

Do góry