STUDIA PODYPLOMOWE BHP

Studia podyplomowe BHP KIELCE

Tarbonus sp. z o.o. we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 semestry, łącznie program obejmuje 289 godzin. Średnio 2 zjazdy w miesiącu, sobota – niedziela

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział Kielce, ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce (I piętro)

2.990 zł (4 raty) - wraz z pełnym zestawem narzędzi pracy dla służb BHP

każdy Uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów dydaktycznych – książki poradnikowe + opracowania autorskie

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW), uprawniające do pracy w służbach BHP
 • Certyfikat Audytora Systemów Zarządzania BHP
 • Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego
 • Zaświadczenie ukończenia Kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Zaświadczenie ukończenia metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Wypełnione dokumenty proszę przesłać lub złożyć osobiście w Oddziale Tarbonus Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce (I piętro)

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielamy telefoniczne pod numerami tel: (41) 343-11-71 lub 344-71-63 lub mailowoinfo.kielce@tarbonus.plizabela.michta@tarbonus.pl,

 • Prawo pracy w Polsce i krajach UE
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
 • Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Studia podyplomowe BHP TARNOBRZEG

Tarbonus sp. z o.o. we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 semestry, łącznie program obejmuje 289 godzin. Średnio 2 zjazdy w miesiącu, sobota – niedziela

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg

2.990 zł (4 raty) - wraz z pełnym zestawem narzędzi pracy dla służb BHP

każdy Uczestnik otrzyma:

 • Serwis PEN-Asystent - roczny, GRATISOWY dostęp on-line do przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego i części poradnikowej

 • oraz komplet materiałów dydaktycznych - książki poradnikowe

Zapewniamy komplet zaświadczeń jakie są potrzebne dla przyszłych inspektorów służby BHP

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp dla służb BHP

 • Zaświadczenie ukończenia kursu audytora wewnętrznego systemów zarządzania BHP

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń

 • Zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Wypełnione dokumenty proszę przesłać lub złożyć osobiście w Oddziale Tarbonus Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielamy telefoniczne pod numerami tel: (15) 823-69-20 lub mailowo info.szkolenia@tarbonus.plmonika.gradziel@tarbonus.pl,

 • Prawo pracy w Polsce i krajach UE
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
 • Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Studia podyplomowe BHP WARSZAWA

TARBONUS Sp. z o.o. Oddział w Warszawie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Program studiów obejmuje łącznie II semestry - 220 godzin, średnio 2 zjazdy w miesiącu (sobota – niedziela).

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Premiera T. Arciszewskiego 3

2.990 zł

UWAGA! Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - w razie zainteresowania służymy pomocą w pozyskaniu środków.

 • komplet książek poradnikowych wyd. Tarbonus sp. z o.o.:
  • Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo
  • Kodeks pracy. Tekst ujednolicony

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają:

W ramach studiów gratis:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW), uprawniające do pracy w służbach BHP
 • Certyfikat Audytora Systemów Zarządzania BHP
 • Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego
 • Zaświadczenie ukończenia Kursu z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Zaświadczenie ukończenia Szkolenia z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej
 • Zaświadczenie ukończenia Metodyki Prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego
 • Certyfikat Zarządcy Budynku

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Wypełnione dokumenty proszę przesłać lub złożyć osobiście w warszawskim Oddziale firmy Tarbonus Sp. z o.o., Premiera T. Arciszewskiego 3, 02-685 Warszawa.

Ilość miejsc ograniczona.

 • Prawo pracy w Polsce i krajach UE
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Dydaktyka ogólna
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Seminarium dyplomowe

Do góry