Nie zawsze przeszkolenie pracowników i umożliwienie im dostępu do fachowej informacji wystarcza, by firma mogła się właściwie rozwijać i funkcjonować.

Niejednokrotnie potrzeby te wiążą się również z zapewnieniem specjalistycznej pomocy w formie odpowiedniego doradztwa.

Usługi doradcze, jakie oferujemy dla firm to przede wszystkim obsługa i nadzór BHP; doradztwo gospodarcze i strategiczne oraz w zakresie wdrażania systemów zarządzania.

Oferujemy usługi doradcze:

w zakresie bezpieczeństwa pracy:

 • kompleksowa obsługa firm pod względem bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ocena ryzyka procesowego,
 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań bhp,
 • wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

 doradztwa gospodarcze:

 • fundusze Unii Europejskiej,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • biznes plany,
 • doradztwo strategiczne,
 • pozyskanie finansowań: kredyty, leasing, factoring,
 • obsługa prawna, księgowa,
 • wycena przedsiębiorstw, majątku

Doświadczenie firmy TARBONUS nabyte podczas wdrażania Systemu Jakości wg ISO 9001 oraz nawiązanie współpracy z RWTUV Polska w zakresie certyfikacji personelu oraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w zakresie studiów podyplomowych i kształcenia kursowego pozwala na zaoferowanie usług doradczych przy wdrażaniu i dokumentowaniu Systemów Zarządzania: ISO, HACCP, itp.

Do góry