Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod adresem www.tarbonus.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest TARBONUS Sp. z o.o. (zwany dalej „TARBONUS”), z siedzibą w Krakowie (31-476) przy ul. Lublańskiej 34.

 2. Użytkownik Serwisu wyraża domniemaną zgodę na realizowaną przez TARBONUS Politykę prywatności.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, NIP: 8671972415, REGON: 831201005.

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, gromadzone są w celach związanych z działalnością statutową, w tym:

• w celu organizacji szkolenia (lub innej usługi edukacyjnej lub doradczej), na którą Użytkownik się zgłosił,

• w celu nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą zainteresowanie ofertą produktową, ofertą pracy, itp.,

• w celu dokonania weryfikacji i oceny zgłoszonej kandydatury w procesie rekrutacji,

• w celu wysyłki newslettera,

• w celach statystycznych (np. badając profil odwiedzających serwis),

• w celach marketingowych – po nawiązaniu współpracy.

 1. Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis pod adresem www.tarbonus.pl, TARBONUS informuje, że dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach przez Użytkowników, przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z wymaganiami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 2. Użytkownik Serwisu przekazujący dane poprzez formularz deklarując się na otrzymywanie newslettera lub uczestnictwo w usłudze szkoleniowej/doradczej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od TARBONUS zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (J.t. Dz. U. z 2017, poz. 1219), oraz na wykorzystanie do wysyłki tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon) w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 3. Bazy danych Klientów TARBONUS są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.

 4. TARBONUS nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim. Dane te mogą być udostępniane upoważnionym do tego organom państwowym (policja, prokuratura) w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek tych organów lub na żądanie GIODO.

 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, usunięcia lub ich poprawiania, jeśli jego dane nie są poprawnie wprowadzone lub jeśli uległy zmianie.

Pliki cookies

 1. Strona internetowa pod adresem www.tarbonus.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z tej strony.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Zmiana Polityki prywatności

TARBONUS zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej przez opublikowanie Polityki prywatności na stronie www.tarbonus.pl

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@tarbonus.pl

Do góry