Polityka prywatności serwisu www.tarbonus.pl

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług TARBONUS Sp. z o.o. poprzez serwis www.tarbonus.pl

 2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod adresem www.tarbonus.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest TARBONUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-231) przy ul. Bociana 17.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest TARBONUS Sp. z o.o. ul. Bociana 17, 31-231 Kraków, NIP: 8671972415, REGON: 831201005.

 2. Kontakt z osobą realizującą zadania z zakresu ochrony danych u Administratora danych: odo@tarbonus.pl

 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, gromadzone są w celach związanych z działalnością TARBONUS, w tym:

• w celu organizacji szkolenia (lub innej usługi edukacyjnej lub doradczej), na którą Użytkownik się zgłosił przez formularz zgłoszeniowy,

• w celu nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą zainteresowanie ofertą produktową, ofertą pracy, itp.,

• w celu dokonania weryfikacji i oceny zgłoszonej kandydatury w procesie rekrutacji,

• w celu wysyłki newslettera,

• w celach statystycznych (np. badając profil odwiedzających serwis),

• w celach marketingowych – po nawiązaniu współpracy.

 1. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne lecz niezbędne do właściwej realizacji usługi, na którą zgłosił się Użytkownik np. wydania zaświadczenia po szkoleniu.

 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane do momentu ważności zaświadczenia poświadczającego zrealizowane szkolenie lub wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, każdemu Użytkownikowi Serwisu przekazującemu dane osobowe przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Dane udostępnione przez Użytkowników Serwisu nie będą podlegały profilowaniu.

 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 4. Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis pod adresem www.tarbonus.pl, TARBONUS informuje, że dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach przez Użytkowników, przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z wymaganiami prawa, a w szczególności w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.

 5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Pliki cookies

 1. Strona internetowa pod adresem www.tarbonus.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z tej strony.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Zmiana Polityki prywatności

 TARBONUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej przez opublikowanie Polityki prywatności na stronie www.tarbonus.pl

Do góry