Tarbonus

Nowe normy dźwigowe

20 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 11 marca 2011 r. normy PN- EN 81.1 + A3 i PN-EN 81.2 +A3 obowiązują jako normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 95/16/WE. Konieczność stworzenia poprawki A3 wymuszona została zmianą dyrektywy maszynowej i dźwigowej, przez co uległa przesunięciu też granica między nimi, a także wymogami poprawy aktualnego poziomu techniki. W związku z tym zakres norm PN- EN 81.1 i PN-EN 81.2 jest zmieniony.

Główne zmiany dotyczą mocowania osłon oraz zwiększenia wymagań dotyczących środków zapobiegających ryzyku potknięcia podczas załadunku i rozładunku, a także związanych z ryzykiem powodowanym przez niekontrolowane ruchy kabiny. Określają także wymagania i środki bezpieczeństwa dotyczące dźwigów elektrycznych mające na celu ochronę osób i mienia przed ryzykiem wypadków związanych z działaniem dźwigów podczas użytkowania, konserwacji i w sytuacjach awaryjnych. Do listy wykluczeń w normie PN- EN 81-1 dodano także dźwigi, których prędkość nominalna jest nie większa niż 0,15 m/s.

Norma zawiera także cztery nowe definicje: układu kontroli napędu, dokładności zatrzymywania, dokładności poziomowania oraz niezamierzonego ruchu kabiny. W Polsce jest zainstalowanych ponad 90 tysięcy dźwigów. Zdaniem Urzędu Dozoru Technicznego około 40 tysięcy wind wyprodukowanych w latach 1970 - 1990 nie odpowiada współczesnym wymaganiom bezpieczeństwa i poziomowi techniki.

Koszt ich modernizacji szacowany jest na 7 mld złotych. Do tej pory problem modernizacji nie został w Polsce rozwiązany. W tym czasie 11 krajów Unii Europejskiej z powodzeniem realizowało obowiązek modernizacji dźwigów, a niektóre, jak np. Hiszpania modernizację zakończyło. Według dostępnych danych zgromadzonych przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w latach 1990 - 2003 w Polsce wydarzyło się 199 nieszczęśliwych wypadków, w których poszkodowanych zostało 218 osób, w tym 40 poniosło śmierć. W latach 2008 - 2010 miały miejsce 4 wypadki śmiertelne, a 59 osób odniosło obrażenia ciała.

Szukaj
Infolinia
Zapytaj specjalistę
Katalog wydawniczy i szkoleniowy
Oferta wyjazdowa BHP 2016
Przyjaciel przy pracy Promotor Praca i zdrowie
Certyfikaty